Johan
Johan Hofvander, MSc

Jag jobbar sedan Okt 2007 som Head of IT Infrastructure & Operations på TriOptima AB
In English please!
Om du vill få tag på mig, försök följande metoder:
E-mail:

johan.hofvander@trioptima.com
Snigel-post:

TriOptima AB
Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, Sweden
Tele:

  • +46 (0)8 545 25 667 @jobb
  • +46 (0)171 44 34 12 @hem
Fax:

  • +46 (0)8 545 25 140 @jobb

Senast uppdaterad 130531 av johan(at)hofvander.org